Isiflo jobb og rekrutteringssenter

Et samarbeid som gir nye muligheter

Våre mål og verdier

Vi arbeider ut ifra NAV sin visjon: Vi gir mennesker muligheter

Ideen er å skape en god arbeidskvalifiserende arena for fremmedspråklige og eventuelt andre som av ulike årsaker ikke er i arbeid eller utdanning.

Et sted man kan:

Knytte verdifulle kontakter med arbeidslivet.
Skaffe referanse
Bli kjent med norsk kultur og arbeidsliv
Trene på sosialisering og struktur
Trene på språkferdigheter

Miljømål

Ved å ha produksjon og montasje i samme industripark, og nå også i samme bygning, sparer man unødvendig frakt, som igjen sparer miljøet.